Krittika

Nakshatra

Krittika-nakshatra.jpg

Parte 1

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
10
10

press to zoom
1
1

press to zoom
1/10

Parte 2

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
7
7

press to zoom
1
1

press to zoom
1/7

Parte 3

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
6
6

press to zoom
1
1

press to zoom
1/6
DYC LOGO.png

© 2020 DARSHAN YOGA COMPANY - Designed by Gopinath Ramos